De gemeente Harlingen start met een aanbestedingstraject om te komen tot een exploitant die de jachthaven in de Nieuwe Willemshaven gaat realiseren en exploiteren. Met de komst van deze jachthaven groeit de Nieuwe Willemshaven de komende jaren uit tot een haven met internationale allure in een Harlinger jasje.  De gemeente Harlingen start met een aanbestedingstraject om te komen tot een exploitant die de jachthaven in de Nieuwe Willemshaven gaat realiseren en exploiteren. Met de komst van deze jachthaven groeit de Nieuwe Willemshaven de komende jaren uit tot een haven met internationale allure in een Harlinger jasje.  [caption id="attachment_34202" align="alignright" width="300"]Illustratie van de Nieuwe Willemshaven met achterin de te ontwikkelen jachthaven. Illustratie van de Nieuwe Willemshaven met achterin de te ontwikkelen jachthaven.[/caption] In gesprek met marktpartijen Vanaf 19 februari 2015 is de aanbesteding gepubliceerd op tenderned.nl en kunnen marktpartijen zich aanmelden. Met de vier partijen die de beste ideeën hebben over de realisatie en exploitatie van de toekomstig jachthaven wordt vervolgens verder gesproken.  De ideeën die zij aandragen worden gebruikt bij het op te stellen programma van eisen. Uiteindelijk blijft één marktpartij over die de jachthaven daadwerkelijk mag realiseren. De Nieuwe Willemshaven De Nieuwe Willemshaven wordt ontwikkeld tot een verblijfplaats voor bezoekers en bewoners. De plannen zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Harlingen en Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Het Friese Merenproject wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken en daarmee ook de Friese economie stimuleren. Naast de in te richten jachthaven komt er onder andere een cruisehaven voor de luxe internationale cruisevaart en een bezoekerscentrum. Meer informatie: www.harlingen.nl www.friesemeren.nl