Na een langdurig onderhandelingsproces tussen RECRON en de vakbonden is onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatiesector. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht gelden van 1 juli 2014 tot 1 juni 2016. Ook zijn er afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5%: 2,5% per 1 januari 2015 en 1% per 1 januari 2016. Na een langdurig onderhandelingsproces tussen RECRON en de vakbonden is onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatiesector. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht gelden van 1 juli 2014 tot 1 juni 2016. Ook zijn er afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5%: 2,5% per 1 januari 2015 en 1% per 1 januari 2016.deal

Donderdag 26 februari a.s. legt FNV Recreatie het onderhandelingsresultaat voor aan zijn cao commissie Recreatie. Ook de bonden Abvakabo (zwembadpersoneel) en CNV vakmensen en de RECRON leggen het eindvoorstel nog voor aan hun achterban. (met een positief advies) FNVecreatie geeft  in een persbericht een overzicht van de behaalde onderhandelingsresultaten:

  • Looptijd cao 1 juli 2014 tot 1 juli 2016
  • Loonsverhoging van in totaal 3,5%: 2,5% per 1 januari 2015 en 1% per 1 januari 2016
  • Per 1 januari 2016 stapsgewijs afschaffing van de jeugdlonen (loongroep 1 t/m 4). Loongroep 5 en hoger zijn eerder al afgeschaft.
  • Behoud arbeidsduurverkorting voor medewerkers van 50 jaar en ouder
  • Afspraken over vormgeving en financiering van vitaliteitsbeleid zodat recreatiemedewerkers langer goed, gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken
  • Vóór 1 januari 2016 worden er afspraken gemaakt over het derde WW-jaar

Het personeel in de recreatie-sector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar. Met de nieuwe CAO komt er een einde aan een lange periode van moeizame onderhandelingen. De recreatiesector is overigens (lang) niet de enige sector waar de CAO onderhandelingen stroef verlopen. Ook de horecasector zit al sinds april 2014 zonder officiële CAO. Reactie RECRON (update 18/2) Martin Merks, die betrokken is geweest bij de CAO onderhandelingen reageert tevreden op het behaalde resultaat: "RECRON is blij met het principe akkoord over de Cao Recreatie. De flexibiliteit om 4 contracten te geven over een periode van 6 jaar blijft behouden en ook zijn de leeftijddagen beperkt tot de groep die er nu reeds recht op heeft, de 50 plussers. Voor 50 minners komt er een verlofspaarregeling van maximaal 2 dagen bij een dienstverband vanaf 6 jaar: weliswaar levert dit ook extra dagen op voor de werknemer, maar het is een zeer beperkt aantal. Door nu als het ware een hek om de leeftijddagen te zetten, stopt de instroom, wat een positief effect heeft op de loonkosten. Ook het feit dat we via het Sociaal Fonds Recreatie gaan investeren in vitaliteitsbeleid is een reden voor tevredenheid: de AOW leeftijd gaat snel omhoog en het is zaak dat werknemers vitaal en gezond de AOW leeftijd bereiken." Reactie FNV recreatie FNV Recreatie-bestuurder Johan Bijlsma: "Als FNV-bestuurder ben ik zeer tevreden dat het ons - in deze tijd van onrust tussen werkgever en werknemers - wél gelukt is om goede afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector. De 28.000 hardwerkende recreatiemedewerkers hebben hier het volste recht op." Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl www.recron.nl