Vorige week berichten we op deze website over de negatieve gevolgen die de Transitievergoeding in de wet Werk en Zekerheid heeft voor partijen die veel werken met seizoenskrachten. Naar aanleiding van een lobby van de RECRON vroeg een aantal politieke partijen een debat aan met de minister (11 februari). Hierin erkende minister Asscher dat er wat 'niet beoogde negatieve gevolgen zijn' voor de seizoensafhankelijke sectoren, vooral voor de werkgevers die juist jaar in jaar uit voor dezelfde seizoenswerkers hebben gekozen. Vorige week berichten we op deze website over de negatieve gevolgen die de Transitievergoeding in de wet Werk en Zekerheid heeft voor partijen die veel werken met seizoenskrachten. Naar aanleiding van een lobby van de RECRON vroeg een aantal politieke partijen een debat aan met de minister (11 februari). Hierin erkende minister Asscher dat er wat 'niet beoogde negatieve gevolgen zijn' voor de seizoensafhankelijke sectoren, vooral voor de werkgevers die juist jaar in jaar uit voor dezelfde seizoenswerkers hebben gekozen. recreatiesectorIn het kort de lobby van de RECRON over de Transitievergoeding: RECRON pleit voor een eerlijkere berekening van de transitievergoeding, waarin gekeken wordt naar het arbeidsverleden met de ketenvoorwaarden die tot 2015 golden, dus met een tussenperiode van drie maanden of minder. Op deze wijze geldt de transitievergoeding voor zowel seizoenwerkers als vaste werkers maar worden de werkgevers niet op disproportionele kosten gejaagd die uiteindelijk tot meer werkonzekerheid bij de seizoenwerkers leiden. Erkenning Asscher verwoorde zelf de problematiek: "De negatieve consequenties van deze wet zitten in het principe van terugwerkende kracht en toen dit bedacht werd, had niemand zich gerealiseerd wat dit zou betekenen." Asscher vreest dat hiervoor de wet gewijzigd moet worden. Dat is voor hem een moeilijke keuze aangezien er al heel wat overleg is gevoerd met de sociale partners om tot een gebalanceerde Wet werk en zekerheid te komen. Oplossingsvoorstel Naar aanleiding van de discussie deed Asscher de toezegging om op zeer korte termijn weer met de werkgevers en vakbonden te gaan praten. Hij wil het liefst samen met de sociale partners tot een oplossing komen, maar beloofde de kamer dat hij in ieder geval over twee weken een oplossingsvoorstel aan de kamer zal presenteren. RECRON voorzitter Adri van der Weyde reageerde na afloop tevreden: “De politiek laat hiermee zien dat zij luistert naar serieuze signalen vanuit de recreatiesector.” Zelfs oppositiepartij CDA wilde de minister, van PvdA-huize, best een schouderklopje geven voor zijn constructieve opstelling. Meer informatie: www.recron.nl