Uit het onderzoek 'Bekendheid Overijsselse regio's' concludeert het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme dat de naamsbekendheid van Overijssel in 2014 licht is gestegen. Van een aantal regio's is de naamsbekendheid licht gestegen, van andere regio's is de naamsbekendheid stabiel gebleven ten opzichte van 2013. Uit het onderzoek 'Bekendheid Overijsselse regio's' concludeert het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme dat de naamsbekendheid van Overijssel in 2014 licht is gestegen. Van een aantal regio's is de naamsbekendheid licht gestegen, van andere regio's is de naamsbekendheid stabiel gebleven ten opzichte van 2013.

[caption id="attachment_33363" align="alignright" width="300"]Museum de Fundatie in Zwolle Een publiekstrekker in Overijssel: museum de Fundatie in Zwolle[/caption] Sinds 2008 laat de provincie Overijssel jaarlijks het onderzoek ‘Bekendheid Overijsselse regio’s’ uitvoeren door NBTC-NIPO Research. In het onderzoek wordt de bekendheid gemeten van de regio’s in Overijssel; Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk en de zeven Hanzesteden langs de IJssel. Aan een steekproef van 2.900 Nederlanders wordt eerst de spontane bekendheid van de regio’s en de Hanzesteden uitgevraagd. Daarna wordt de geholpen bekendheid gemeten. Spontane bekendheid Meer dan de helft van de Nederlanders is spontaan bekend met één of meer toeristische regio’s in Overijssel. Twente en Salland zijn - net als in vorige metingen - de meest bekende toeristische regio’s van Overijssel. 85% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder kent de regio Twente. In verhouding zijn 55-plussers het meest bekend met de regio’s en de Hanzesteden. Toename bezoekintentie De overweging voor een bezoek aan de toeristische regio’s in Overijssel ligt voor alle regio’s hoger dan in de vorige meting. Waterreijk wordt het meest overwogen voor een dagtocht / vakantie in 2015. Wanneer er een vakantie wordt overwogen, betreft dit vaak een bungalowvakantie. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte groei te zien in de interesse in hotel- en bungalowvakanties in Overijssel. In 2014 brachten Nederlanders 1,2 miljoen vakanties door in Overijssel. Tijdens die vakanties werd 244 miljoen euro uitgegeven. Naamsbekendheid Hanzesteden groeit Naast de toeristische regio’s wordt ook onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van de zeven Hanzesteden langs de IJssel. Zwolle, Deventer, Zutphen en Kampen zijn bij negen op de tien Nederlanders bekend. Hattem, Hasselt en Doesburg hebben een lagere bekendheid; 82% tot 84% van de Nederlanders kent deze steden. Vergeleken met 2013 is bij alle steden de geholpen bekendheid toegenomen. De spontane en geholpen bekendheid toeristische regio’s Overijssel van 2010 t/m 2014: Spontane bekendheid Geholpen bekendheid 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 Twente 24% 23% 22% 20% 18% 85% 89% 87% 88% 89% Salland 24% 24% 18% 18% 15% 70% 72% 71% 72% 70% Vechtdal 6% 5% 5% 4% 2% 61% 61% 62% 61% 56% IJsseldelta 5% 3% 3% 2% 3% 52% 52% 49% 49% 47% WWW 10% 9% 8% 10% 7% 50% 48% 50% 50% 47% Meer informatie: www.marketingoost.nl