In de gemeente Sluis wil brancheorganisatie RECRON voorkomen dat mini-campings trekkershutten en appartementen gaan plaatsen om zo overaanbod tegen te gaan. De VeKaBo (Kampeerboeren) en De Groene Koepel (o.a.:Trekkershutten.) snappen weinig van deze lobby. Zij willen een gelijk speelveld voor grote en kleine campings. In de gemeente Sluis wil brancheorganisatie RECRON voorkomen dat mini-campings trekkershutten en appartementen gaan plaatsen om zo overaanbod tegen te gaan. De VeKaBo (Kampeerboeren) en De Groene Koepel (o.a.:Trekkershutten.) snappen weinig van deze lobby. Zij willen een gelijk speelveld voor grote en kleine campings.

[caption id="attachment_33256" align="alignright" width="271"]trek-in-buiten Trekkershut Trek-in[/caption] In de conceptverordening van de gemeente Sluis voor kleinschalig kamperen (opgesteld d.d. 12 november 2014) wordt een maximum gesteld van 3 trekkershutten per bedrijf met een maximale afmeting van 15m2. In een brief aan de gemeente Sluis laat branche-organisatie RECRON weten dat zij dit geen goed plan vinden. De reden: '..er is al sprake van overaanbod van verblijfsaccommodatie in het buitengebied.' (bron PZC) We vroegen aan De Groene Koepel (aangesloten bij de RECRON) hoe zij aankijken tegen de lobby van de RECRON in de gemeente Sluis. Marieken Nieuwdorp reageert onaangenaam verrast: "Ik vind niet dat Recron kan bepalen dat de kleine terreinen in het buitengebied van Recron voorgeschreven moeten krijgen wat ze al dan niet moeten ondernemen." Trekkershutten gebaat bij een dekkend netwerk Er is nog een belangrijk argument om ruimte te bieden voor trekkershutten, vertelt Nieuwdorp: "Voor wat betreft de Trekkershutten hebben wij nog een lege vlek in Zeeuws Vlaanderen. Plaatsen van Trekkershutten biedt een goede mogelijkheid om een dekkend netwerk te verkrijgen voor de rondreizende vakantieganger. Wanneer Trekkershutten zich op verschillend soortige locaties bevinden, zoals reguliere campings, Natuurkampeerterreinen, minicampings en jachthavens bieden ze juist voor de gast een bijzondere diversiteit en derhalve steeds een unieke beleving. Voor Zeeuws Vlaanderen lijkt het me alleen maar goed dat er meer locaties met Trekkershutten komen. Dat betekent dat hun routenetwerken ook intensiever benut kunnen worden. Dit zal dan ook meer inkomsten genereren voor de locaties waar de hutten staan, maar ook voor bijvoorbeeld de horeca." Marktwerking Ook Gerard Swart van het bestuur van de VeKaBo laat zijn ongenoegen blijken: "Is het weer zover? Waarom zouden trekkershutten alleen bij grotere bedrijven geplaatst mogen worden? Ook kleinere ondernemers zijn prima in staat om commerciële afwegingen te maken. Als zij denken dat zij met een trekkershut meer rendement kunnen halen, dan moeten zij die mogelijkheid ook krijgen. Het lijkt wel of de RECRON bang is voor vrije marktwerking." Inmiddels heeft ook de VeKaBo een brief aan de gemeente Sluis verstuurd. Daarin bepleiten zij juist extra ondernemersruimte voor mini-campings. In hun voorstel wordt een maximum van 5 trekkershutten voorgesteld. Ook willen de kampeerboeren de mogelijkheid om het hele jaar open te zijn. (Meer informatie in PZC artikel.) Ook in Overijssel Niet alleen in Zeeland wordt de lobby gevoerd tegen ontwikkelmogelijkheden van mini-campings. De Stentor maakt melding van een RECRON-lobby in Steenwijkerland (Overijssel) Hier gaat de branche-organisatie in verzet tegen groei van mini-campings in de gemeente. (zie artikel De Stentor) Meer informatie: RECRON standpunt Eerlijke concurrentie Update 19/1 18:25u: RECRON niet tegen trekkershutten Als reactie op bovenstaand artikel geeft de RECRON graag nog een toelichting. Over de situatie met de trekkershutten in Sluis: "We zijn absoluut niet tegen trekkershutten zolang het voor onze ondernemers een verdienmodel is. Dit is puur een lokale mening en zeker geen landelijk beleid." Over de situatie in Steenwijkerland: "In Steenwijkerland richt het verzet zich op het voornemen van de gemeente om alle minicampings de gelegenheid te geven te groeien van 15 naar 20 plaatsen en ruimte te bieden aan zeven nieuwe minicampings. Domweg vanwege het feit omdat veel mincampings de hun vergunde plekken niet benutten... Onze stellingname is onveranderd: zonder enige degelijke onderbouwing moet je niet ineens zoveel extra plaatsen in de markt willen zetten. Als minicampings, net als reguliere campings, met een deugdelijk plan komen, dan is ruimte voor uitbreiding bespreekbaar. In de praktijk van alledag is onze regiomanager ook voor zulke bedrijven aan de gang."