De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) heeft een rapport gepubliceerd over de Nederlandse markt voor recreatiewoningen. Voor de komende jaren verwachten de makelaars een flinke groei in de vraag naar recreatiewoningen. Als een kwart van de huishoudens, die momenteel zeker zijn over de aanschaf, ook daadwerkelijk over gaat tot de aanschaf, zou dit tot jaarlijks tot circa 3.500 transacties leiden. De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) heeft een rapport gepubliceerd over de Nederlandse markt voor recreatiewoningen. Voor de komende jaren verwachten de makelaars een flinke groei in de vraag naar recreatiewoningen. Als een kwart van de huishoudens, die momenteel zeker zijn over de aanschaf, ook daadwerkelijk over gaat tot de aanschaf, zou dit tot jaarlijks tot circa 3.500 transacties leiden. markt recreatiewoningenGroeimarkt Uit het rapport blijkt dat Nederland in 2014 naar schatting ongeveer 110.000 recreatiewoningen telt. Deze zijn vooral gesitueerd aan de kust en in bosrijke omgevingen. De voorraad is in de afgelopen tien jaar met meer dan 15% toegenomen, ongeveer twee keer zo snel als de reguliere woningvoorraad. Sinds 2008 is echter een afname van de jaarlijkse groei van de voorraad zichtbaar. Gemiddeld kwamen er in de afgelopen 10 jaar 1.500 recreatiewoningen per jaar bij. In 2012 waren dat er maar 400. Naar schatting iets minder dan de helft bevindt zich op vakantieparken. De komende jaren ziet het er goed uit voor deze markt. "Ondanks dat er momenteel sprake is van een verzadiging, zal er in de komende jaren naar verwachting een toename van de marktruimte ontstaan. Voorwaarde is wel dat het economisch herstel zich doorzet, het consumentenvertrouwen verder groeit en de mogelijkheden voor de financierbaarheid van recreatiewoningen toenemen", zo stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. Oorzaken van de groei Diverse factoren in de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan een toename van de vraag naar recreatiewoningen: de groei van de bestedingen en het aantal overnachtingen in de recreatieve sector, een hoger besteedbaar inkomen, de goede rendementen als beleggingsobject, de toename van de primaire doelgroepen ('empty nesters') en gezinnen en de opkomst van 'meerhuizigheid'. Door de economische crisis was er echter wel sprake van een afname van het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties, zo blijkt uit het rapport. Bovendien komen oudere parken vaker in de problemen en worden de woningen hier steeds vaker gevuld met arbeidsimmigranten. Dat kan aan de ene kant de redding betekenen voor de eigenaren en voor het park, maar andersom levert het ook veel (overlast)problemen op. Verschillen per regio De NVM ziet wel grote verschillen per regio. Een analyse van locatiekwaliteiten, vraag en (toekomstig) aanbod en prijsontwikkelingen laat zien dat kustgebieden en bosrijke omgevingen als Noord-Holland, de Waddeneilanden en Zeeland kansrijke gebieden zijn met het beste toekomstperspectief. Hoewel er een ruime vraag is geconstateerd voor de komende 5 jaar, staat daar ook een ruime plancapaciteit tegenover. Met name in Zeeland en Noord-Brabant komen tot 2020 veel recreatiewoningen tot stand. De regio’s met de grootste prijsstijgingen zijn allen gesitueerd in een waterrijke omgeving (kust en/of meren). De regio’s met een beperkte stijging of daling worden op het kustgebied van Zuid-Holland na juist gekenmerkt door het ontbreken van water. Een inhoudsopgave van het rapport: 1. Trends en ontwikkelingen. 2. De vraag naar recreatiewoningen. 2.1 Omvang van de vraag 2.2 Kenmerken van de vraag 3. Het aanbod aan recreatiewoningen. 3.1 Huidige voorraad en ontwikkeling. 3.2 Het huidige aanbod. 3.3 Het toekomstige aanbod 3.4 Conclusies 4. De marktsituatie voor recreatiewoningen. 4.1 Kenmerken van de markt voor recreatiewoningen. 4.2 Conclusies 5. Actoren op de markt voor recreatiewoningen. 6. Kansen op de markt voor recreatiewoningen. 6.1 Marktruimte recreatiewoningen. 6.2 Marktperspectief per regio. Het rapport is gratis beschikbaar als download op de website van de NVM. Meer informatie (en download): www.nvm.nl