Gemeenten, regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland investeren €5 miljoen in gebiedsprogramma’s om de Bollenstreek beter toegankelijk te maken voor recreanten. De provincie neemt daarvan €1.970.000 voor haar rekening. Gedeputeerde Han Weber onthulde samen met de wethouders Anne de Jong van Hillegom en Knapp van Noordwijkerhout een aantal artist impressions als start van de gebiedsprogramma’s Bollenstreek. Gemeenten, regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland investeren €5 miljoen in gebiedsprogramma’s om de Bollenstreek beter toegankelijk te maken voor recreanten. De provincie neemt daarvan €1.970.000 voor haar rekening. Gedeputeerde Han Weber onthulde samen met de wethouders Anne de Jong van Hillegom en Knapp van Noordwijkerhout een aantal artist impressions als start van de gebiedsprogramma’s Bollenstreek. [caption id="attachment_32770" align="alignright" width="261"]de officiële start de officiële start[/caption] Ook werd de sinds 2009 aangelegde Vosse- en Weerlanerpolder feestelijk geopend. Deze polder is toegankelijk gemaakt voor bezoekers door aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaarden, terwijl de natuur in stand is gehouden. Uitvoeringsprogramma Groen Gedeputeerde Staten stelden in oktober het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 vast. Daarin zijn de afspraken voor de 2 gebiedsdeals opgenomen: kwaliteitsimpuls voor het Oosterduinsemeer en een gebiedsprogramma Bollenstreek algemeen. De Duin- en Bollenstreek is een unieke regio met veel toerisme, die voor de eigen inwoners meer mogelijkheden kan bieden. De provincie zet zich in voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven met aantrekkelijke groengebieden dichtbij de steden, voldoende ruimte voor flora en fauna en voor een gezonde basis voor agrarisch ondernemerschap. De provincie heeft als doel de beschikbare groene ruimte - in deze omgeving het karakteristieke bollenlandschap en de duinen - beter toegankelijk te maken voor recreanten. Oosterduinsemeer De regio gaat aan de slag om de uitstraling, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het recreatiegebied Oosterduinsemeer te versterken. Gekoppeld aan de investeringen is de afspraak dat de provincie dit recreatiegebied overdraagt aan de gemeenten. Gezien de complexe situatie zal het vooral gaan om overdrachtsbeheer en doet de provincie er alles aan om helder te krijgen hoe de zandwinperspectieven zijn. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Daarnaast wordt in de Bollenstreek ongeveer 4 kilometer jaagpad langs Leidsevaart hersteld en wordt hier een natuurvriendelijke berm aangelegd. Hof van Hillegom wordt hersteld en de karakteristieke landschapselementen - zoals karakteristieke heggen - worden teruggebracht. 1.200 ha heringericht recreatiegebied Het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 is het derde Uitvoeringsprogramma. Met de Uitvoeringsprogramma's zijn en worden vele recreatiegebieden verbeterd, nieuwe recreatiegebieden aangelegd en ontbrekende schakels van wandel-, fiets- en vaarverbidingen aangelegd. Eind 2015 is er meer dan 2.000 kilometer aan provinciaal wandelroutenetwerk in de diverse gebieden gerealiseerd en ruim 1.200 hectare recreatiegebied (her)ingericht. Ook zijn 34 nieuwe Toeristische Overstappunten in Zuid-Holland gerealiseerd. Bron: persbericht provincie Zuid-Holland