De Rabobank maakt vandaag de nieuwe sectorprognoses bekend. Dat is een positief verhaal, waarin groei voorspeld wordt voor alle sectoren. De kop boven de prognoses voor horeca en recreatie is veelzeggend; 'Het kaf word van het koren gescheiden.'. De Rabobank maakt vandaag de nieuwe sectorprognoses bekend. Dat is een positief verhaal, waarin groei voorspeld wordt voor alle sectoren. De kop boven de prognoses voor horeca en recreatie is veelzeggend; 'Het kaf word van het koren gescheiden.'.

[caption id="attachment_31229" align="alignright" width="277"]Rondvaart in Utrecht Rondvaart in Utrecht[/caption] Prijserosie Als belangrijke positieve ontwikkeling ziet de Rabobank de groei van het inkomend toerisme. De groei van het aanbod, mede afkomstig uit andere branches, zet de marges onder druk. Toch wordt verwacht dat de gestage groei in de horeca en recreatie van dit jaar zich doorzet zich in 2015, met een verwachte volumegroei van 1%. De explosieve toename in het aanbod leidt wel tot een structurele prijserosie. Nieuwe toetreders Branchevreemde aanbieders zoals retailers of multifunctionele landbouw zorgen voor extra concurrentie. De horeca- en recreatieondernemer met een standaardproduct en prijs heeft het zwaarder dan ooit. Het komt aan op de kwaliteiten en het vermogen van de ondernemer om in te spelen op de consument die zoekt naar een vrijetijdsbesteding met een bijzondere beleving of emotionele lading of naar een scherpe prijsstelling. De vaardigheden van een ondernemer worden ook op de proef gesteld door de steeds latere boekingen; de consument heeft immers voldoende keuze. Dit latere beslismoment heeft volgens de analisten ook tot gevolg dat de sector weer meer afhankelijk wordt van het weer. Het algemene beeld Voor het eerst sinds jaren zullen in 2015 alle bedrijvensectoren profiteren van economische groei. De economische groei wordt niet alleen gedragen door aantrekkende export en stijgende investeringen. Voor het eerst sinds jaren zal naar verwachting ook de particuliere consumptie in 2015 weer licht toenemen. Door de breder gedragen economische groei gaan de op het binnenland gerichte bedrijvensectoren, zoals, detailhandel, horeca en automotive komend jaar profiteren van het economisch herstel. Vooral in de industrie, groothandel en transport zal het afzetvolume toenemen. Dit leidt tot een positief effect op de bouw en zakelijke dienstverlening. "Voor het eerst sinds jaren zien we van alle tien mkb-sectoren de afzet in 2015 weer groeien. Nu na de export ook het consumentenvertrouwen weer toeneemt, is de verwachting dat na jaren van krimp ook de bouw en automotive hun afzet komend jaar licht zien groeien. Met deze prognoses is voorzichtig optimisme voor het Nederlandse mkb gerechtvaardigd", aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank in een toelichting. "Het betekent niet dat mkb-ondernemers achterover kunnen leunen. Toenemende concurrentie, de opkomst van e-commerce en branchevervaging stellen de ondernemers voor fundamentele uitdagingen. Uitdagingen waarin traditionele verdienmodellen niet langer voldoen en nieuwe verdienmodellen noodzakelijk zijn om toekomstperspectief te houden." Meer informatie: Rabobank Sectorprognoses 2015 (pdf)