Speciaal opgeleide Nibud-coaches voor werkgevers gaan bedrijven bijstaan die werknemers met geldproblemen hebben. Het aantal mensen met problematische schulden is sinds de crisis verdubbeld en het merendeel van hen heeft betaald werk. Vier op de vijf bedrijven hebben personeel met geldproblemen, zo blijkt uit het Nibud-rapport Financiële problemen op de werkvloer. Speciaal opgeleide Nibud-coaches voor werkgevers gaan bedrijven bijstaan die werknemers met geldproblemen hebben. Het aantal mensen met problematische schulden is sinds de crisis verdubbeld en het merendeel van hen heeft betaald werk. Vier op de vijf bedrijven hebben personeel met geldproblemen, zo blijkt uit het Nibud-rapport Financiële problemen op de werkvloer.

De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun personeel te helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Wekelijks heeft het Nibud bedrijven aan de lijn die daarover advies vragen. Reden voor het Nibud om speciale coaches op te leiden, die precies weten hoe om te gaan met schulden op de werkvloer. Deze vergen een andere aanpak dan individuele coachingstrajecten, zonder de werkgever-werknemerrelatie. Nibud-coach voor werkgevers Het Nibud doet al sinds 2006 onderzoek naar schulden op de werkvloer en heeft sindsdien diverse bedrijven bijgestaan in het oplossen van geldproblemen van werknemers. Hierdoor weet het Nibud dat het voor bedrijven een zware belasting is die een specialistische aanpak vereist. Daarnaast is het voor bedrijven lastig om goede financiële hulp te vinden voor het personeel. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is lastig in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft. Aan de hand van de vele gesprekken met directeuren en HR-managers en de ervaring van het Nibud met het begeleiden van werknemers met geldproblemen heeft het Nibud speciale coaches voor werkgevers opgeleid. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemerrelatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in financiële coaching. Bedrijf lijdt schade door geldproblemen personeel Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf al snel een uur werk. En als een bedrijf er niet aan meewerkt, kan het zelf aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast zien directeuren dat het bedrijf op vele andere terreinen schade lijdt door schulden van medewerkers. Zo neemt de productiviteit af, nemen ziekteverzuim en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog. De speciaal opgeleide Nibud-coach voor werkgevers houdt met al dit soort zaken rekening en neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen. Structurele oplossing voor privéprobleem Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten. Al met al wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever. Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud “Hoewel geldproblemen in eerste instantie privéproblemen zijn, ziet het Nibud dat het al heel snel ook een probleem van de werkgever wordt. Verzoeken om een voorschot of een lening, overwerken, vakantiedagen in geld uitbetaald willen krijgen en loonbeslagen geven de salarisadministratie flink extra werk. Onze Nibud-coaches voor werkgevers nemen veel van dit soort werk uit handen en zorgen er bovendien voor dat de oorzaak van het probleem wordt opgelost. Daar is het de werkgever natuurlijk om te doen. Wij zien dat bedrijven op zoek zijn naar erkende coaches en die zijn er nu nog niet. Er bestaat geen keurmerkcommissie waardoor het voor bedrijven lastig zoeken is naar een goede financiële coach. Het Nibud wil met de Nibud-coach rust en duidelijkheid bieden aan bedrijven. Na de hulp van het Nibud zal een werknemer niet zo snel opnieuw geldproblemen krijgen omdat er aan een structurele oplossing van het probleem wordt gewerkt.” Meer informatie: www.nibud.nl/nibudcoachvoorwerkgevers