Onlangs vond op 20 maart de kick-off plaats van het project “Mijn idee, een goed idee?!” in Doesburg, Duiven en Westervoort. Deze gemeenten steunen daarmee de meest recente editie van dit geslaagde project. Ongeveer 40 gemeenten in Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht gingen hen al voor. Wat maakt de formule van “Mijn idee” zo succesvol? Onlangs vond op 20 maart de kick-off plaats van het project “Mijn idee, een goed idee?!” in Doesburg, Duiven en Westervoort. Deze gemeenten steunen daarmee de meest recente editie van dit geslaagde project. Ongeveer 40 gemeenten in Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht gingen hen al voor. Wat maakt de formule van “Mijn idee” zo succesvol? mijn idee goed idee Mijn idee, een goed idee?! Onder deze titel wordt aanbestaande en aspirant-ondernemers in recreatie en toerisme ondersteuning geboden bij het omzetten van hun idee naar een plan. De ruggengraat van het traject bestaat uit vijf workshops voor het daadwerkelijk schrijven van het eigen ondernemingsplan. Daarbij wordt de noodzakelijke kennis aangeboden op het gebied van onder meer marketing en promotie, regelgeving en financiën. Deelnemers kunnen bovendien terugvallen op een helpdesk die hen op allerhande vlakken bijstaat, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de gemeente. Uniek aan dit project is namelijk dat nauw met de gemeenten wordt samengewerkt, zodat deelnemers snel de haalbaarheid van hun idee te weten komen. Eventuele problemen worden zo vroegtijdig gesignaleerd. [caption id="attachment_19973" align="alignnone" width="595"]Missie Geslaagd (foto door bobwalker.nl) Missie Geslaagd (foto door bobwalker.nl)[/caption]   Toeristische kennis Voor de inhoudelijke kennis wordt gezorgd door de organiserende projectpartners: ieder traject van “Mijn idee” wordt ondersteund door (regionale) partijen met veel toeristische knowhow zoals de Kamer van Koophandel, het Regionaal Bureau voor Toerisme en in de regel een deskundig adviesbureau (zoals in dit geval Brederode Advies). Veelal biedt ook de Rabobank haar diensten voor de trajecten aan, vaak mede door een Startersprijs te verbinden aan het project. Genoemde partijen, d.w.z. de vertegenwoordigers van deze organisaties in het Gelderse Rivierenland, stonden (samen met toeristische aanjager NORT Gelderland) ooit aan de basis van de formule. Van plan tot uitvoering In de vele trajecten zijn tot op heden goede ervaringen opgedaan. In ieder deelproject nemen steeds zo´n 7 (aspirant-)ondernemers per gemeente deel en wordt tweederde van de plannen binnen circa 2 jaren ook daadwerkelijk uitgevoerd. De deelnemers aan “Mijn idee” komen daarmee een concrete stap verder en bouwen en passant een belangrijk netwerk op. Deze praktische resultaten maken het voor de gemeenten interessant het project financieel te steunen, zeker omdat deelnemende starters zich regelmatig in een arbeidszoekende positie bevinden. De financiering van de trajecten komt overigens meestal van de Kamer van Koophandel en daarnaast in sommige gevallen een provincie en/of een Rabobank. De ondernemers betalen in de regel zelf een beperkt drempelbedrag voor hun deelname. Werkgelegenheid De formule van “Mijn idee, een goed idee?!” lijkt nog lang niet uitgewerkt, eerder zeer actueel. Juist in economisch mindere tijden vormt dit praktische, relatief goedkope middel een prima instrument om werkgelegenheid te bevorderen en zelfs dromen waar te maken! Het eerstvolgende project dat van start gaat is bedoeld voor startende recreatieondernemers in de gemeente Doesburg, Duiven of Westervoort. De aanmeldingstermijn komt al rap in zicht: 25 april 2013. Meer informatie: Brederode Advies, Johan Kaspers, Telefoonnummer: 06-13517163 E-mail: kaspers@brederodeadvies.nl www.mijnidee-goedidee.nl