Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid_Holland hebben de uitgangspunten voor de overdracht van provinciale recreatiegebieden vastgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft 26 provinciale recreatiegebieden met een oppervlakte van in totaal 670 hectare in eigendom. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben GS al aangegeven deze gebieden elders onder te willen brengen, aangezien het beheer van recreatiegebieden niet meer tot de taken van de provincie behoort. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid_Holland hebben de uitgangspunten voor de overdracht van provinciale recreatiegebieden vastgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft 26 provinciale recreatiegebieden met een oppervlakte van in totaal 670 hectare in eigendom. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben GS al aangegeven deze gebieden elders onder te willen brengen, aangezien het beheer van recreatiegebieden niet meer tot de taken van de provincie behoort.

Voor het merendeel van de gebieden kan nu worden geconcludeerd dat deze kunnen worden overgedragen. Voor 3 gebieden geldt dat deze in eigendom blijven van de provincie voor provinciale bestemmingen. Voor nog eens 3 gebieden, waar sprake is van een ruimtelijke- of inrichtingsopgave, geldt dat deze voorlopig in eigendom van de provincie blijven. Voldoende natuur en recreatie behouden GS vinden dat de overdracht zorgvuldig plaats moet vinden, daarom heeft zij uitgangspunten geformuleerd. Het hebben van voldoende natuur en recreatie in Zuid-Holland is namelijk van provinciaal belang voor het economisch vestigings- en leefklimaat. Het is dan ook belangrijk dat de overgedragen gebieden, daar waar mogelijk, de functie van natuur en/of recreatie zoveel mogelijk behouden. Voor het merendeel van de over te dragen gebieden, is dat ook het uitgangspunt. Partijen die in aanmerking komen om de gebieden over te nemen zijn gemeenten, Natuur- en Recreatieschappen of private partijen (waaronder natuurbeheerders). Meer informatie: www.zuid-holland.nl [caption id="attachment_19516" align="alignleft" width="264"]klik voor een vergroting klik voor een vergroting[/caption] [caption id="attachment_19517" align="alignright" width="270"]klik voor een vergroting klik voor een vergroting[/caption]