Het kabinet werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Ruim 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. In de besprekingen gaat het vooral over meetbare randvoorwaarden. Wandelnet wil graag dat er meer aandacht komt voor behoud van een mooie omgeving en beleefbaarheid.  Het kabinet werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Ruim 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. In de besprekingen gaat het vooral over meetbare randvoorwaarden. Wandelnet wil graag dat er meer aandacht komt voor behoud van een mooie omgeving en beleefbaarheid. Meer schoonheid in de Omgevingswet

De planning van de nieuwe omgevingswet is nog in volle gang. Het is een van de meest ingrijpende wetswijzigingen ooit in ons land. Vandaar dat er met heel veel verschillende partijen overleg wordt gevoerd. Vanuit de recreatie is o.a. de regiegroep recreatie/natuur betrokken. Wandelnet heeft ook haar wensen op tafel gelegd. Die zijn o.a. na te lezen in de Position Paper (pdf) Uitgangspunt: "Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat vrijwel alle Nederlanders wandelen, omdat wandelen gezond en leuk is en het bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving." Om de lobby voor een mooie omgeving kracht bij te zetten steunt Wandelnet ook de petitie Mooiwaarts, waarin ook aandacht wordt gevraagd voor het behoud van mooie wandelplekken. [caption id="attachment_17289" align="alignright" width="270"]Alle rode kruisjes zijn wandelovergangen die verdwijnen in de oorspronkelijke plannen op de N348 tussen Raalte en Ommen. Alle rode kruisjes zijn wandelovergangen die verdwijnen in de plannen voor 'opwaardering' van de N348 tussen Raalte en Ommen.[/caption] Wandelgebieden onder druk Terwijl er druk wordt gesleuteld aan een nieuwe wet, is Wandelnet op dit moment ook bijzonder druk met lopende ontwikkelingen die de wandelmogelijkheden in diverse streken aanzienlijk beperken. Ankie van Dijk, coördinator belangenbehartiging van Wandelnet, maakt zich grote zorgen over de opwaardering van wegen in diverse regio's; vooral in Overijssel en Brabant; "Door deze opwaardering worden gelijkvloerse kruisingen met wandelpaden opgeheven; daar komen tunnels en viaducten voor in de plaats. Op sommige wegen verdwijnen daardoor 2/3 van alle oversteekmogelijkheden voor wandelaars. Dat kan de doodsteek zijn voor een gebied als wandellocatie. Het is dan ook belangrijk om al in een vroeg stadium de belangen van wandelaars in de plannen te laten opnemen. Ook ondernemers kunnen bij Wandelnet informatie krijgen over de te volgen procedure; en door samen te werken kunnen we het belang nog steviger onder de aandacht brengen." Vrijwilligers Voor het onderhouden van de routes, maar ook het signaleren van bestemmingsplanwijzigingen die van invloed zijn op wandelpaden, werkt Wandelnet samen met ruim 600 vrijwilligers. Wandelnet wil per provincie een coördinator installeren die signalen naar de landelijke organisatie kan bundelen. In zes provincies is dat inmiddels al gerealiseerd. Op dit moment staat er voor de provincies Overijssel en Friesland een vacature open. Enkele ontwikkelingen bij Wandelnet waar Pretwerk.nl binnenkort nog op terugkomt: - Ontwikkeling van wandelknooppuntennetwerk - Het 'Wandelaar welkom' label - Wat kan een ondernemer met de wandelrouteplanner Meer informatie: www.wandelnet.nl