Als je al jaren diverse plannen hebt zien voortploeteren in de ambtelijke molen, dan is het bijzonder frustrerend als de toeristische wethouder op de nieuwjaarsreceptie doodleuk vertelt dat er geen investeerders te vinden zijn voor toeristische projecten. In het Limburgse Maasgouw heeft wethouder Brouns zich de ergernis van diverse recreatieondernemers op de hals gehaald. Ondernemer Paul Sangers deelde zijn grieven met de media. Een dapper besluit, want de redactie van Pretwerk.nl krijgt regelmatig te horen dat ondernemers hun klachten niet willen publiceren om de relatie met de gemeente goed te houden. Als je al jaren diverse plannen hebt zien voortploeteren in de ambtelijke molen, dan is het bijzonder frustrerend als de toeristische wethouder op de nieuwjaarsreceptie doodleuk vertelt dat er geen investeerders te vinden zijn voor toeristische projecten. In het Limburgse Maasgouw heeft wethouder Brouns zich de ergernis van diverse recreatieondernemers op de hals gehaald. Ondernemer Paul Sangers deelde zijn grieven met de media. Een dapper besluit, want de redactie van Pretwerk.nl krijgt regelmatig te horen dat ondernemers hun klachten niet willen publiceren om de relatie met de gemeente goed te houden.

[caption id="attachment_9989" align="alignright" width="270" caption="appartmentencomplex Sangershoeve"][/caption] De commotie is ontstaan doordat  interviewer van locale zender 3ML vroeg naar de stand van zaken betreffende de toeristische ontwikkeling in Maasgouw. Wethouder Brouns gaf als antwoord: ‘Er zijn in Maasgouw nog geen investeerders in toerisme gevonden’. Paul Sangers, van camping De Sangershoeve, viel bijna van zijn stoel toen hij de uitzending bekeek. Sangers is al vijf jaar bezig om toestemming te krijgen voor een uitbreiding van zijn bedrijf. Dagblad De Limburger schrijft dat ook Marcel Sniekers van Comfortpark in Wessem en camping De Vijverbroek vol onbegrip hebben gereageerd op de uitspraak van de wethouder. Sangers stuurde onderstaande reactie aan de wethouder, het college en de media: Een meer dan onbegrijpelijke, zelfs onwaardige uitspraak van de voor toerisme verantwoordelijke wethouder. Hij kent kennelijk niet alle dossiers over de initiatieven van tal van lokale ondernemers, die bij uw gemeente ter goedkeuring zijn ingediend en deels al in uitvoering zijn. Diverse leden van uw College ‘schreeuwen’ al jaren van de daken, dat lokale ondernemers met initiatieven moeten komen. Het toeristische bedrijfsleven is door uw gemeente bij herhaling uitgedaagd om in te spelen op de kansen in de vrijetijdseconomie. Tal van ondernemers hebben bij uw gemeente gehoor gegeven aan deze oproep en hebben een diversiteit aan plannen (in de vorm van principeverzoeken) ingediend. Onder meer kunnen genoemd worden

  • De plannen van Organice voor een upgrading en uitbouw van de voorzieningen op het dagstrand Fun Beach in Panheel
  • De bouw van drijvende vakantiewoningen door de Maasterp op het Eiland in de Maas
  • Het plan van Euroresorts tot ombouw van haar Camping Vijverbroek in Thorn ten behoeve van de plaatsing van chalets
  • Mijn eigen plan tot ombouw van de oude vervallen en leegstaande boerderij in de dorpskern van Ohe en Laak tot vakantieappartementen
  • Het plan van de familie Seegers in Ohe en Laak om haar voormalige agrarische boerderij aan te wenden voor de realisering van vakantieappartementen
  • Mijn bij uw gemeente ingediend verzoek tot realisering van een 2de camping op het Eiland in de Maas.

Anders gezegd: het barst van veelbelovende initiatieven van lokaal gevestigde ondernemers, die willen investeren in de ontwikkeling van het toeristisch product van Maasgouw. De uitspraak van wethouder Brouns, lid van uw College, is dan ook een slag in het gezicht van ondernemend Maasgouw. Van collega’s uit de sector heb ik inmiddels vernomen dat ook zij zich in hoge mate geërgerd hebben aan de uitlatingen van het lid van uw College. Het lijkt er op dat wethouder Brouns en uw College vooral oor en oog hebben voor de door uw gemeente beoogde grootschalige projecten en zitten hij en u te wachten op grote investeerders, die zich – volgens de woorden van de heer Brouns - nog steeds niet gemeld hebben. De plannen van lokaal gevestigde ondernemers hebben in ieder geval wel realiteitszin. Zij en wij kennen als geen ander de kansen in de markt en willen in Maasgouw aan de slag. Uw college beseft kennelijk niet dat de veelheid van meer kleinschalige initiatieven kan zorgen voor een kleurrijk en breed scala aan toeristische voorzieningen binnen Maasgouw. Initiatieven, die in hun maatvoering passen bij de kleinschalige structuur van de Maasdorpen. Het is in dit verband meer dan triest te moeten constateren dat in het ontwerp van de Structuurvisie Maasgouw, dat thans ter visie ligt, aan meerdere van deze initiatieven van lokale ondernemers door uw College geen ruimte wordt toegewezen. Is dat wellicht de reden dat de heer Brouns deze lichtzinnige uitspraak heeft gedaan? meer informatie: www.3ml.nl (uitzending nieuwjaarsreceptie. Uitspraak wethouder op 26 minuut 10) www.sangershoeve.nl