Rijkswaterstaat heeft samen met de OSPAR Commissie een rapport opgesteld over de recreatie- en toerismesector in en om de Noord-Oost Atlantische Oceaan. Het rapport schetst een beeld van de trends binnen deze sector. Verder kijkt het rapport naar de mogelijke invloed op het kust- en zeemilieu.

Rijkswaterstaat heeft samen met de OSPAR Commissie een rapport opgesteld over de recreatie- en toerismesector in en om de Noord-Oost Atlantische Oceaan. Het rapport schetst een beeld van de trends binnen deze sector. Verder kijkt het rapport naar de mogelijke invloed op het kust- en zeemilieu.

Aangezien de recreatie- en toerisme sector geen afzonderlijke NACE (Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) hebben, was het voorheen moeilijk om economische data op een uniforme manier te verzamelen. Om een eerste stap te maken richting meetbaarheid van de sector, is er informatie omtrent de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid verzameld. Verder zijn de invloeden van deze sectoren op het milieu ingeschat.  

Groeiende industrie langs de Noord-Oost Atlantische Oceaan

In navolging van de wereldwijde trend, namen de toeristenaantallen de afgelopen tien jaar toe in de landen die toegang hebben tot de Noordoost-Atlantische Oceaan. Vooral landen aan de Grote Noordzee - waaronder ook Nederland valt - kenden een forse groei van het aantal toeristen.

Het kusttoerisme en de vrijetijdssector worden economisch steeds belangrijker voor landen naast meer traditionele sectoren als visserij en scheepvaart waardoor grote hoeveelheden bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden gecreëerd. Ter illustratie wordt in onderstaande tabel de recreatie- en toerismesector vergeleken met meer traditionele sectoren:

De sector varieert echter tussen de beoordeelde landen door de verschillende geografische en klimatologische omstandigheden. Terwijl in Scandinavische landen - zoals Noorwegen of Zweden - pleziervaart een populaire activiteit is, staan Portugal en Frankrijk bekend om actievere watersporten. Duitsland, België en Nederland zijn goed bereikbaar, waardoor het steeds populairder wordt voor korte vakanties of dagjes uit.

De kust als een kostbaar bezit

De kust biedt een aantrekkelijke omgeving voor toeristen, maar ook voor de lokale bevolking. Om de natuur goed te behouden, zijn er verschillende maatregelen getroffen om het kust- en marine milieu te beschermen. De OSPAR-commissie is het platform om te werken aan het gemeenschappelijke doel om de Noordoost-Atlantische Oceaan in stand te houden, monitoringprogramma's te organiseren, richtlijnen op te stellen en praktijkervaring uit te wisselen tussen de verdragsluitende partijen en in nauwe relatie met de Europese Commissie.

Vooruitzicht

De recreatie- en toerismesector is in toenemende mate belangrijk voor landen langs de Noordoost-Atlantische Oceaan. Sinds de COVID-19-crisis heeft de toeristenindustrie in de eerste helft van het jaar grote klappen gehad. Daarom is het nu belangrijk om op een sociale, economische maar ook ecologisch duurzame manier te herstellen om te blijven profiteren van onze kusten.

Bron en meer informatie: www.noordzeeloket.nl/beleid/europese/achtergrond/economische-analyses/sociaal-economische-analyses-2020/

Het hele rapport: Recreation and Tourism in the Northeast Atlantic Ocean Assessment of the economic size and the environmental impacts of tourism and recreational activities in the OSPAR area (pdf, 2.5 MB)

Met dank aan: Pia Pachernegg, (auteur van het rapport en dit artikel)