Wetenschapsmusea en science centers vragen minister Van Engelshoven in een brief dringend om hulp: “Het water staat onze sector aan de lippen." Bestaande regelingen worden gewaardeerd maar bijna de helft van de VSC-leden komt daarvoor niet in aanmerking.

Wetenschapsmusea en science centers vragen minister Van Engelshoven in een brief dringend om hulp: “Het water staat onze sector aan de lippen." Bestaande regelingen worden gewaardeerd maar bijna de helft van de VSC-leden komt daarvoor niet in aanmerking.

"Wij weten dat we deze crisis kunnen doorstaan, maar hebben daarvoor de hulp van het kabinet nodig. Juist in deze tijd - waarin we ons zo afhankelijk weten van wetenschap - is begrip over die wetenschap onder de Nederlandse bevolking van onschatbare waarde. "

Daarnaast spelen problemen die andere instellingen niet in dezelfde mate ondervinden.  Zo dekken VSC-leden vaak een veel groter deel van hun exploitatie uit publieke inkomsten dan in de museum- en culturele sector gebruikelijk is. Tegelijkertijd zijn corona-aanpassingen voor publiek bij wetenschapsmusea en science centers extra ingrijpend, omdat zij sterk interactief zijn en veel aanbod gepaard gaat met doen en aanraken. Dit vraagt van de instellingen veel extra maatregelen en investering, terwijl het aantal toe te laten bezoekers en daarmee inkomsten juist sterk beperkt wordt.

Bron en meer informatie:

Betekenis voor de recreatiesector

Recreatie en toerisme zijn zogenaamde samengestelde producten. Slechts zelden wordt een vakantie of een dagtrip door één partij geleverd. Science Centers daarin vervullen een rol als trekpleister, en maken een toeristische regio aantrekkelijker. Door de coronacrisis dreigen onderdelen van het toeristisch recreatief netwerk weg te vallen. Dat is natuurlijk dramatisch voor de organisaties die ten onder gaan. In het verlengde zullen ook andere toeristisch recreatieve bedrijven, en daarmee complete toeristische regio's (ook niet-recreatieve sectoren zoals winkels en toeleverende bedrijven) daarvan schade ondervinden.

de redacie