Bedrijven weer open mogen moeten vaak snel maatregelen nemen om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Afzetlinten en bouwhekken maken inmiddels plaats voor structurelere opties om het bewaren van afstand mogelijk te maken en mensen subtiel te informeren.

Bedrijven weer open mogen moeten vaak snel maatregelen nemen om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Afzetlinten en bouwhekken maken inmiddels plaats voor structurelere opties om het bewaren van afstand mogelijk te maken en mensen subtiel te informeren.

Pop-up fiets- en wandelpaden

In veel landen zien we dat grote steden bezig zijn om de infrastructuur dusdanig in te richten dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen in het verkeer. Er worden tijdelijke fietspaden en zebrapaden aangebracht en stoepen vergroot zodat wandelaars afstand van elkaar kunnen houden.

5 punten aanpak voor publieke ruimtes

Om bewust te blijven van het houden van afstand heeft ONE50 een speelse aanpak bedacht. Door kleurige cirkels en ringen in verschillende diameters, structuren en patronen op de straat aan te brengen, worden voetgangers en fietsers op een positieve manier herinnerd om afstand te houden. Om dit zo effectief mogelijk aan te pakken is er een vijf-puntenaanpak bedacht.

Elke openbare ruimte en elke gebruiker hiervan vraagt om markeringen die passen bij de situatie. ONE50 heeft er daarom voor gekozen om samen te werken met een ontwikkelingspsycholoog waarmee ze een vijfpuntenaanpak hebben ontwikkeld. Deze aanpak zorgt ervoor dat er in elke situatie wordt gekozen voor de juiste aanpak.

  1. Identificeer de huidige situatie van de organisatie, haar visie en de veranderingen die nodig zijn, evenals wat mensen zal motiveren om deze veranderingen aan te brengen.
  2. Zet een speciale campagne op met de juiste communicatie- en implementatiestrategieën.
  3. Communiceer met de mensen via trainingen en workshops om de campagne te implementeren.
  4. Monitor de impact van de campagne en voer zo nodig aanpassingen door.
  5. Volg de organisatie en haar mensen, deel de verhalen en ervaringen en zorg ervoor dat de veranderingen evolueren naar een solide en geaccepteerde werkcultuur die de tand des tijds zal doorstaan.

Daarnaast is er nog geen zicht op de duur van de maatregelen en heeft One50 verschillende ze materiaaltypes met oplopende levensduur. Deze materialen zijn zowel binnen als buiten toepasbaar.

Bron en meer informatie: www.possehl.nl / www.deltadynamics.nl/experience/