Tijdens de persconferentie van premier Rutte werd vooral duidelijk dat de regering doorgaat met het voorzichtig verminderen van de beperkingen. De vergrote vrijheid is mogelijk doordat de Nederlanders zich tot nu toe goed aan de beperkende maatregelen hebben gehouden.

Tijdens de persconferentie van premier Rutte werd vooral duidelijk dat de regering doorgaat met het voorzichtig verminderen van de beperkingen. De vergrote vrijheid is mogelijk doordat de Nederlanders zich tot nu toe goed aan de beperkende maatregelen hebben gehouden.

De maatregelen die de meeste impact hebben op de recreatiesector, pikken we er even uit:

Horeca

Restaurants, café's en terrassen mogen vanaf 1 juni weer open. Daarmee loopt de sector net het lange zonnige Hemelvaartsweekend (21 mei) en de eerste Pinksterdag (31 mei) mis. De afgelopen periode heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) overleg gevoerd met de verschillende ministeries om samen te komen tot een verantwoorde opening. Horecaondernemers krijgen nu langzaam de verwachte ruimte om hun onderneming weer op te starten. Wel gelden er de komende periode beperkte voorwaarden:

 • Horecamedewerkers moeten triage hanteren; een gezondheidscheck waarbij wordt gevraagd of gasten geen gezondheidsklachten hebben of recent hebben gehad.
 • 1,5 meter afstand blijft de norm. Zowel op de terrassen als in horecabedrijven moeten gasten op 1,5 meter afstand van elkaar zijn. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Er komt een pilot met schermen in de horeca als alternatief voor de 1,5 meter afstand. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, kunnen schermen worden toegepast.
 • Clubs en discotheken blijven volgens het overheidsbesluit voorlopig gesloten.

De komende dagen wordt de praktische invulling van de nieuwe maatregelen verder uitgewerkt en wordt het protocol ‘heropening horeca’ hierop aangepast.

Groepen

Een groot knelpunt zit bij bedrijven die zich richten op groepen, die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan groepsaccommodaties, de chartervaart of personeelsuitjes. Voor het samen komen van groepen geldt met ingang van 1 juni het volgende:

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Is het mogelijk om met meerdere gezinnen gebruik te maken van een vakantiehuis? 

Antwoord op de pagina van de Rijksoverheid (19-05-2020): "Het mag. In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Vanaf dat moment geldt dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd (dus ook binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moet men toegang tot eigen sanitair hebben."

Overigens is dit antwoord niet zo eenduidig als het lijkt. Ton Grooters van het platform Vakantieadressen.nl (voor groepsaccommdaties) wijst er op: "Na elke toespraak van de premier, moeten alle 25 veiligheidsregio’s de nieuwe algemene richtlijnen eerst vertalen naar hun regio en vervolgens publiceren op hun eigen website. Hier zitten vaak meer dan 5 werkdagen tussen. Dat leidt tot ergernis bij recreatieondernemers."

Culturele instellingen

De recreant mag niet alleen weer naar buiten, maar kan inmiddels ook weer diverse attracties en bezienswaardigheden bezoeken. Per i juni komen daar de culturele attracties bij. Ook hier gelden weer randvoorwaarden, die zorgen voor een aanzienlijke beperking van de capaciteit

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Evenementen en festivals

De boodschap aan vergunningsplichtige evenementen blijft voorlopig onveranderd; Alle evenementen worden afgelast tot 1 september 2020.

Bron en meer informatie: www.rijksoverheid.nl