VVV’s in rurale gebieden gaan steeds vaker sluiten

Aan het begin van 2012 heeft VVV Nederland nieuwe contracten afgesloten met de VVV’s in het land. Dat was een spannend moment, want welke VVV’s willen doorgaan? In 2011 waren 86 VVV- en destinatiemarketingorganisaties aangesloten bij de VVV organisatie. In 2012 zijn dat er 83. VVV Hengelo en VVV Fryslan bestaan niet meer. Deze formulenemers hebben besloten geen nieuwe overeenkomst aan te gaan.

VVV Lelystad heeft o.a. een I-punt en een koffiehoek

Verder zijn er op dit moment 201 VVV vestigingen, 237 VVV agentschappen en 45 VVV-i punten. Uit het jaarverslag blijkt verder dat de online aanwezigheid van de VVV’s enorm belangrijk is. Afgelopen jaar werden de diverse VVV-websites, 56 miljoen keer bezocht.

Kleinere VVV’s sluiten
Op de vraag of alle VVV’s ook in de toekomst open blijven is VVV woordvoerder Paul van Harten realistisch: “Onze verwachting is dat de komende jaren – zeker in de rurale gebieden – meer vestigingen zullen sluiten. Deels komt dat door de afnemende subsidies van gemeenten. Los van het persoonlijke leed als daarbij enthousiaste en hardwerkende mensen hun baan verliezen, zien wij daarin geen gevaar. Veelal blijft de VVV-dienstverlening gewaarborgd, zij het op een andere (digitale) manier. Door bijvoorbeeld een agentschap, informatiezuil op plaatsen waar veel toeristen komen (bv. hotel, bungalowpark of attractiepark) of een VVV-app. Dat is voor de opdrachtgever goedkoper, efficiënter en vaak wordt de consument er ook beter van aangezien hij 24/7 informatie kan krijgen en nooit wordt geconfronteerd met een dichte deur. Bovendien biedt de nieuwe VVV-formule (2012-2016) juist hiervoor de tools.”

VVV onmisbaar in grote steden
De verwachting voor de grotere steden geeft een ander beeld: Van Harten: “In de grote plaatsen en belangrijkste toeristengebieden zullen fysieke vestigingen blijven bestaan en er zelfs nieuwe openen (al dan niet als onderdeel van een cultureel centrum, bibliotheek i.o.d). Bezoekcijfers tonen aan dat op veel plaatsen het fysieke bezoek stijgt. Dat is deels te verklaren door het feit dat de VVV als geen ander betrouwbare informatie biedt. Op internet is van alles te vinden, maar ter plaatse bezoek je toch de VVV. Ook het restylen van de fysieke vestigingen draagt bij aan het succes. In Almere, Den Haag, Doetinchem, Lelystad, maar ook Amersfoort, Groningen zijn al tal van vestigingen in de nieuwe huisstijl uitgevoerd.”

Online steeds belangrijker
Ook steeds meer VVV-websites worden vernieuwd qua look en feel en functionaliteit, deze zijn bovendien rechtstreeks gekoppeld aan de toeristische database van de VVV, de NDTRC. De verwachting is dat deze landelijke database dit jaar wordt opgeleverd. De eerste websites maken inmiddels al gebruik van de centrale database. De VVV Almere had in 2011 de primeur, al snel gevolgd door VVV Gooi en Vecht, VVV Vallei, en VVV Midden Limburg. De database wordt ook gebruikt om de VVV-i punten van informatie te voorzien, Dit zijn informatiezuilen waar de bezoeker zelf ter plekke informatie kan opzoeken.

Meer informatie: www.vvv.nl