Stichting brengt vraag en aanbod natuurcompensatie bij elkaar

Het is bij wet geregeld dat de oppervlakte bos en natuur in Nederland in stand moet blijven. Ondernemers en particulieren die voor hun activiteiten bos of natuurgrond moeten opofferen, dienen dat elders te compenseren. Tot op heden kwamen vragers en aanbieders van deze compensatiegrond toevallig of na een lange zoektocht met elkaar in contact. De Stichting Bos- en Natuurcompensatie brengt hier vanaf nu verandering in.

Regelmatig komt het voor dat door ruimtelijke ingrepen de oppervlakte bos of natuur in een gebied afneemt. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van bedrijfsterrein of het aanleggen van een nieuwe weg. Omdat een afname van het areaal bos en natuur onwenselijk wordt geacht, zijn er compensatieverplichtingen. Dit betekent dat er bij het verdwijnen van bos of natuur elders nieuwe natuur of nieuw bos gerealiseerd moet worden. Het is vaak niet eenvoudig om gronden voor dergelijke compensatie te vinden. Anderzijds zijn er ook grondeigenaren die vrije grond beschikbaar hebben, maar niet weten hoe ze dit kunnen aanbieden als compensatiegrond. Stichting Bos- en Natuurcompensatie brengt daarom de vraag naar en het aanbod van beschikbare grond bij elkaar.

Meer informatie: www.bosennatuurcompensatie.nl