Netwerk van 275 km wandelknooppunten in Limburg

Het fietsknooppuntensysteem heeft in Nederland een bijna landelijk dekkend netwerk. Op het gebied van wandelroutes staat het knooppuntensysteem nog in de kinderschoenen De afgelopen periode heeft gemeente Echt-Susteren ervoor gekozen om naast het al bestaande fietsknoopppuntensysteem, nu ook een speciaal wandelknooppuntensysteem aan te leggen. Het zogenaamde ‘knopen lopen’ wordt de komende periode verder uitgezet in de groene taille van Limburg. Hierdoor ontstaat een voor Limburg uniek systeem, dat zich uitstekend leent voor alle vormen van recreatief wandelen.

Knopen lopen
De gemeente Echt-Susteren is op dit moment hard bezig met het uitrollen van het wandelnetwerk van maar liefst 275 kilometer lang! Het noordelijk gedeelte van de gemeente is al bewegwijzerd en de afronding in de gehele gemeente vindt nog dit jaar plaats. De routes krijgen hun netwerkstructuur door ‘knooppunten’ te leggen op ieder punt waar twee of meer routes elkaar kruisen of raken. Op ieder knooppunt kan de wandelaar vervolgens een keuze maken voor de te volgen richting. Op deze wijze wandelt men van knooppunt naar knooppunt. Het netwerk bestaat uit een serie aaneengeschakelde ommetjes met in lengte variërende afstanden die in twee richtingen te wandelen zijn. De wandelaar kan op deze wijze van tevoren of tijdens de wandeling de route en ook de afstand bepalen. De afstand tot het volgende knooppunt staat namelijk op de bewegwijzering aangegeven.

Het aanleggen van dit wandelnetwerk is mogelijk gemaakt door Europese en Provinciale subsidies. Een bijbehorende wandelkaart zal na de realisatie van alle routes worden gemaakt. Op dit moment is er al een beknopte A3 tekening voor handen, die het reeds gerealiseerde noordelijk en oostelijk gedeelte weergeeft van het nieuwe knooppuntensysteem. Deze tekening kan afgehaald worden bij de balie van het gemeentehuis en de VVV vestiging in Echt. Ook is deze tekening te downloaden via de website van de gemeente (www.echt-susteren.nl).