Kwaliteitsnormen in ontwikkeling voor veiligheid rondom strand en recreatiewater

Op initiatief van Reddingsbrigade Nederland start NEN in mei 2012 een project om tot uniforme criteria te komen voor de veiligheid rondom strand en recreatiewater. Hiervoor wordt een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ontwikkeld. Doel van de NTA is om uniformiteit en helderheid te bereiken over de gewenste kwaliteit van toezicht en hulpverlening rondom strandgebied. Dit geldt zowel aan de kust als bij recreatieplassen en/of ander open water in het binnenland.

Door afspraken te maken met de overheid, hulpdiensten, strandbeheerders en andere betrokkenen, moet voor elke waterrecreant duidelijk worden op welke kwaliteit van toezicht en hulp ze overal in Nederland kan rekenen. Dat betreft dan onder meer het aantal en de kwaliteit van aanwezige strandwachten, reddingsmiddelen en informatie aan bezoekers over veiligheidsrisico’s. Betrokken partijen kunnen met de NTA de organisatie van toezicht en hulpverlening ook efficiënter inrichten. Reddingsbrigade Nederland financiert het project.

Nieuwe ‘Zwemwaterwet’
Met de NTA wordt geanticipeerd op een nieuwe ‘Zwemwaterwet’, die naar verwachting in 2013 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In die wet, die voortvloeit uit een Europese Zwemwaterrichtlijn, zou voor de kwaliteitseisen aan veiligheid en hulpverlening rond zwemwater naar deze NTA verwezen kunnen worden.

Projectgroep ‘NTA Veiligheid strand en recreatiewater’
De NTA wordt ontwikkeld door de nog samen te stellen projectgroep ‘NTA Veiligheid strand en recreatiewater’. Naar verwachting komt de projectgroep, na de startvergadering, dit jaar drie keer samen en is de NTA eind 2012 gereed. De eerste bijeenkomst is gepland op 19 juni 2012. Momenteel worden andere belanghebbende partijen, zoals gemeenten, provincies, hulpdiensten, strandbeheerders en consumentenorganisaties aangeschreven om deel te nemen. NEN ondersteunt de projectgroep procesmatig.

Aanmelding en informatie
Belanghebbende partijen kunnen zich tot uiterlijk 1 juni aanmelden voor deelname aan deze NTA-projectgroep via consumentenzaken@nen.nl.

Bron en meer informatie: www.nen.nl