Gronings netwerk maakt fietsknooppunten (bijna) compleet

Met de officiële opening van het fietsknooppuntennetwerk Groningen is zo goed als heel Nederland met fietsknooppunten bedekt. Hiermee sluit het fietsroutenetwerk van Nederland Fietsland zich. Het landelijk netwerk LF-routes bedient daarbij de langeafstandfietsers; de regionale knooppuntnetwerken vooral de dagtochtfietsers. Onderling sluiten ze – dankzij inspanningen van het Fietsplatform – prima op elkaar aan. Samen zijn de netwerken goed voor zo’n 30.000 kilometer fietsplezier.

Twee verschillende doelgroepen
Het Fietsplatform heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige landelijke fietsroutestructuur, het LF-net. Daarnaast heeft het Fietsplatform bijgedragen aan een goede landelijke uitrol van de regionale fietsnetwerken, de knooppuntnetwerken. De twee soorten netwerken kennen een eigen hoofddoelgroep. Zo is het netwerk LF-routes ontwikkeld voor de fietsvakantieganger die een langere trektocht door Nederland wil maken. Bijvoorbeeld de LF9 van Breda naar Nieuweschans. De knooppuntnetwerken zijn bedoeld voor de ommetjesfietser, die binnen een bepaalde regio een aantrekkelijke tocht wil maken. De provincie Groningen maakt met de opening van haar netwerk de landelijke dekking nagenoeg compleet. Alleen een deel van Flevoland is nog onbedekt, maar ook hier wordt de ontwikkeling van een knooppuntennetwerk onderzocht.

50 netwerkbeheerders
Om eenvoudig van het ene op het andere netwerk over te stappen is er veel aan gelegen om ze goed op elkaar aan te laten sluiten en uniformiteit in de uitvoering te hebben. Hier heeft het Fietsplatform zich de afgelopen jaren – met succes – hard voor gemaakt. Er zijn zo’n 50 verschillende netwerken en daarmee netwerkbeheerders. Het Fietsplatform adviseerde alle regio’s bij de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de netwerken. De stichting ontwikkelde bovendien een landelijk meldsysteem voor verdwenen of beschadigde fietsroutebordjes (www.bordjeweg.nl).

Fietsrouteplanner
Voor het plannen van een fietstocht via LF-routes en/of fietsknooppunten kunnen fietsers terecht op de recreatieve fietsrouteplanner op www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner. Hierin zijn alle fietsknooppunten in Groningen ook al opgenomen. De planner is ontwikkeld door de Fietsersbond, met steun van het NBTC en het Fietsplatform.