Arbeidskrapte wordt komende jaren een probleem voor het MKB

In de huidige economische situatie is er relatief weinig schaarste is op de arbeidsmarkt. Maar het bedrijfsleven in Nederland krijgt in de periode tot 2020 te maken met fikse tekorten. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap. De sector horeca krijgt hier ook mee te maken, maar is niet de lastigste sector. De tekorten zullen zich vooral voordoen binnen de technische, medische, verzorgende en transportberoepen.

Voor het totale bedrijfsleven gaat het om bijna 450 duizend banen, waarvan ongeveer 250 duizend in het MKB. Daar staat een overschot van circa 320 duizend werkzoekenden, aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt, tegenover.
In de periode 2010-2020 zullen ongeveer 1 miljoen werkenden met pensioen gaan. Met name in de landbouw, maar ook in de transportsector, de industrie en de zorg is het aandeel ouderen bovengemiddeld. In het MKB ligt het aandeel ouderen iets lager dan in het grootbedrijf en zodoende is de impact van de vergrijzing wat kleiner, maar nog steeds aanzienlijk.

Aan de aanbodzijde is er sprake van een “dubbele ontgroening”. Enerzijds doordat er minder jongeren zijn. Anderzijds doordat jongeren gemiddeld langer doorleren. De instroom vanuit het onderwijs vormt de belangrijkste component van het totale aanbod. Vooral het MKB is sterk afhankelijk van de instroom vanuit het onderwijs. We zien dat binnen de beroepsopleidingen de keuze voor sommige opleidingen, zoals techniek, onder druk staat. Imago en conjunctuurgevoeligheid van sectoren spelen hierbij een rol.

Meer informatie: www.ondernemerschap.nl