Aanpassing elektriciteitswet scheelt vakantieparken gemiddeld € 100.000

De Eerste Kamer stemt definitief in met de plannen van minister Verhagen (EL&I) voor wijziging van de elektriciteitswet. Begin dit jaar stemde de Tweede Kamer al in met de wet. Er blijft ruimte voor recreatieondernemers om hun eigen elektriciteitsnet te beheren en energie te blijven leveren aan hun gasten.

In plaats van de wet is RECRON bezig een code netbeheer op te stellen waarin komt te staan aan welke minimale eisen recreatieondernemers moeten voldoen rondom netbeheer en energielevering. Dit scheelt een gemiddeld recreatiebedrijf 100.000 euro aan nalevingskosten en regeldrukverzwaring.
RECRON heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op een werkbare oplossing voor recreatieondernemers. Zo zijn er al ruim 5 jaar gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geweest en is het standpunt van RECRON verschillende malen onder aandacht van minister Verhagen (EL&I) gebracht, helaas zonder resultaat.

Pas toen RECRON de woordvoerders Energie van verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer benaderde om ons standpunt onder de aandacht te brengen (filmpje) keerde het tij. Na politieke druk vanuit de Tweede Kamer besloot minister Verhagen om in te stemmen met zelfregulering door de sector. De wet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking.

Bron: www.recron.nl

Bekijk ook het filmpje: